Judo.MD 18-19.11.2021 * Campionatului Republicii Moldova la Judo SENIORI (B, F)

REGULAMENTUL 
Campionatului Republicii Moldova la Judo – SENIORI (B, F) 18-19 Noiembrie2021

I. Scopul şi obiectivele 

1. Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului: 

- angrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a exerciţiului fizic; 
- promovarea modului sănătos de viaţă în rândurile tineretului;
- antrenarea tinerilor generaţii în practicarea unei ramuri sportive.

2. Promovarea Judo-ului.

- selectarea celor mai valoroşi sportivi pe ramuri de sport şi categorii de vârstă privind pregătirea şi participarea cu obţinerea de performanţe la - campionatele naţionale şi internaţionale;
- perfecţionarea măiestriei sportive;
- obţinerea experienţei competiţionale;
- promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională.

3. Realizarea obiectivelor stipulate în:

- Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova;
- Calendarul activităţilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2021

4. Consolidarea relaţiilor şi colaborării în domeniul educației, culturii și sportului.

II. Perioada şi locul de desfăşurare a competiţiilor

Competiţiile din cadrul Campionatului Republicii Moldova se vor desfăşura în edificiile sportive ale 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport str. A. Doga  22
în conformitate cu planul competiţional ale Federaţiei de profil din Republica Moldova.

III. Participanţii

La competiţiile din cadrul Campionatului vor participa persoane juridice, Licee Sportive, Şcoli Sportive, Cluburi, Asociaţii, membrii Federaţiei de Judo din Republica Moldova. 
 
 
IV. Organizatorii
 
- Campionatul se organizează de către Federaţia de Judo din Republica Moldova  cu suportul Ministerului Educației și Cercetării. Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor revine Colegiului Principal de Arbitri și a Comisiei Educație și Disciplină, aprobate de către Federaţia de Judo din Republica Moldova.
 
Arbitru principal: Osadci Evghenii
Comisar-Arbitru: Midrigan Viorel                     
mob.068873887                
Secretar principal: Baboi Sergiu                          
mob.077760413                         
Manager COVID-19 al FJM:  Neagu Igor           
mob.060606067
 
Responsabil de la Ministerul Educației și Cercetării 
– dl Liviu MIRONOV, 
tel.: (0 22)250 497.
Secretariat Federația de Judo, 
mob.061188514
 
 
V. Condiţii de participare
 
La Campionat sunt admişi sportivi cu anul naşterii 2006, (la momentul desfasurarii competitiei avand deja 15 ani) şi mai mari , conform Regulamentului IJF și FJM.
 
!!! Fiecare echipă (liceu/școală/asociație sau club sportiv), OBLIGATORIU este necesar să delege 1 arbitru la campionatul respectiv.
 
Nu se permite participarea membrilor FJM: persoane juridice, care NU au achitat cotizaţia de membru, în valoare de 150€ (echivalentul în MDL 
la cursul din ziua respectivă) pentru anul 2021 și judobase intern pentru  persoane fizice,
 în valoare de 200 lei /anul 2021), fără excepții !!! 
Termen limită pentru achitare, până la ziua cântarului (18.11.2021)!!!
 
   Condiții specifice de participare Covid-19

Toți participanții, indiferent dacă sunt concurenți sau personal, TREBUIE:
 
- să poarte în permanență o mască. Excepții: sportivi pe tatami în timpul concursului, și sportivi în încălzire, la   alegerea sportivilor;
 
- să păstreze 1,5 m distanță tot timpul, cu excepția concurenților în timpul concursului și în timpul încălzirii cu UN PARTENER;
 
să se supună măsurării temperaturii fără contact de către organizator, la sosire în instituția sportivă, pe tot parcursul competiției și în orice loc oficial al evenimentului;
 
să igenizeze/dezinfecteze mâinile în mod regulat și mai ales dacă au avut contact cu o persoană sau un obiect;
 
să se spele și să se dezinfecteze regulat pe mâini și picioare, concurenții, mai ales înainte de încălzirea și concurs;
 
să folosiți coatele pentru a vă saluta, fără strângere de mână.
 
Dacă o persoană nu respectă condițiile de participare, nu va fi eligibilă pentru a participa la eveniment.
 
VI. Condiţiile de înscriere şi validare
 
Se interzice delegarea/ înnaintarea aceluiași sportiv în oferta de participare a 2 sau mai multe organizații sportive (școală/ liceu sportiv, club, asociație ș.a)

Ofertele de concurs se prezintă în format WORD, pînă la 15 noiembrie 2021 (termen limită), orele 17.00, la adresa electronică e-mail:
 judomd2016@mail.ru .
Ofertele semnate, stampilate și vizate de medic, se prezintă în original comisiei tehnice de validare, la data de 18 noiembrie 2021, et. 1, auditoriul 111, din cadrul USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport). 
 
 VII. Programul concursului.

 
 
DataTimpActivitateaLocația
 
 
 
 
18 Noiembrie 
          Joi
16.00 – 17.00Comisia tehnicăet. 1, auditoriul 111, USEFS
17.15 – 18.00       Cântar oficial toate categoriile
– Toleranța 1 kg
(din motivul lipsei cântarului neoficial)
Vestiar F/B, USEFS
 
18:30 -19:30Tragerea la sorti.et. 1, auditoriul 111, USEFS
 
 
 
 
 
19 Noiembrie
    Vineri
COMPETIȚIE TOATE CATEGORIILESala Sportivă
10:00 – 13:00F. : -63kg., -70kg., -78kg., +78kg       Tatami 1
10:00 – 13:00B. : -81kg., -90kg., -100kg., Tatami 2
10:00 – 13:00B. : -73kg., +100kg.Tatami 3
13:00 – 14:00PREMIERESala Sportivă
14:00 – 17:30F. : -48kg., -52kg., -57kg.Tatami 1
14:00 – 17:30B. : -60kg., Tatami 2
14:00 – 17:30B. : -66kg.Tatami 3
16:00Ceremonia de DeschidereSala Sportivă
18:00PREMIERESala Sportivă 
* În dependență de numărul participanților la concurs, sunt posibile modificări în program.
 
Participanțiise prezintă obligatoriu cu mască și buletinul de identitate/pașaport biometric. 
 
La intrarea în instituția sportivă și în vestiare, TOȚI participanții vor trece obligatoriu verificarea temperaturii.
 
VIII. Condiţii de desfăşurare a competiţiei 

Competiţiile în cadrul Campionatelor republicane se vor desfăşura în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Federaţiei Internaţionale de Judo și Hotărârii nr. 62 din 22 septembrie 2021 a Comisiei Naţionale   Extraordinare de Sănătate Publică 
privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19.
 
IX. Condiţii de premiere

Campionii şi premianţii se menţionează cu premii băneşti, medalii şi diplome din contul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
 
X. Condiţii financiare 

Toate cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea concursului (inclusiv hrana arbitrilor), vor fi suportate de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, iar cheltuielile ce ţin de cazare, hrană şi transport  a participanţilor vor fi suportate de organizaţiile care deleghează echipele la concurs.
 
XI. ReclamaţiiReclamaţiile vor fi primite în decurs de 48 de ore de la sfîrşitul Competiţiei la Colegiul Central de Arbitri al FJM.

Important: 

 Ținînd cont de Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, fiți pregătiți pentru verificarea temperaturii la intrarea în edificiile sportive ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

 - Persoanele cu o temperatură corporală de peste 37,00 C, sau ce vor prezenta simptome specifice Covid 19, nu vor fi admise.

 - Persoanelor fără mască nu li se va permite participarea la Campionat.

Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

La Competiţie sunt admişi membrii federaţiei, persoane juridice, care au achitat cotizaţia de membru FJM, în valoare de 150€ (echivalentul în MDL la cursul din ziua respectivă)  pentru anul 2021 (inclusiv  judobase intern pentru  persoane fizice, în valoare de 200 lei /anul 2021), fără excepții !!!
 
Ofertele de participare vor fi primite conform modelului elaborat şi aprobat de federaţie în mod obligatoriu să fie tipărite și expediate în format WORD (excepțiile nu vor fi acceptate).

Ofertele  de participare neprezentate până la data de 15 noiembrie 2021 nu vor fi acceptate în ziua tragerii la sorți/ cântar.  
 
Modificări ale ofertelor prezentate vor putea avea loc, doar in ziua sosirii in timpul comisiei tehnice (modificări telefonice nu se accepta). 
 
Toţi participanţii obligatoriu să fie prezenţi cu buletinul de identitate/ pașaport  şi două chimonouri (alb, albastru). 

În componenţa echipelor participante prezenţa antrenorului responsabil de echipă și arbitrului echipat (costum negru, cămaşa albă, cravată neagră sau albastră) în conformitate cu regulamentul Internaţional, 

ESTE OBLIGATORIE !   
 
 
Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs !